Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
       8.1. Budjetin ulkopuoliset valtion rahastot
          8.2. Liikelaitokset
          8.3. Valtion omistajapolitiikka
          8.4. Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja velka jaoteltuna
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2018

8.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtiolla on kaksi liikelaitosta, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöihin sovelletaan vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista (1062/2010). Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 valtion liikelaitos (laki Metsähallituksesta 234/2016, laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä 235/2016) jonka toiminta ei enää perustu lakiin valtion liikelaitoksista (1185/2002). Metsähallitukseen ei myöskään sovelleta valtion liikelaitoksista annettua lakia (1062/2010).

Metsähallitus harjoittaa liiketoimintaa ja hoitaa budjettivaroin laissa säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Metsähallitus harjoittaa metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista liiketoimintaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille. Senaatti-kiinteistöt voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetulla määrärahalla.

Metsähallituksen voiton tuloutukseksi valtion talousarvioesityksessä on budjetoitu 94,9 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutukseksi 85 milj. euroa.

Valtion liikelaitostoiminta v. 2018

Liikelaitos (konserni)LiikevaihtoTilikauden tulos Sijoitetun pääoman tuottoOmavaraisuusasteInvestointimenotHenkilöstö keskim.
 milj. € muutos, %milj. €liikevaihdosta (%)(%)(%)milj. €lkm
         
Senaatti-kiinteistöt657,65,675,911,52,762,6250330
(konserni)662,55,582,312,42,762,2 332
Metsähallitus101,51,798,897,33,498,020147
(konserni)346,23,0111,132,04,498,0 730
Yhteensä759,1 174,7   270477

Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2018 (milj. euroa)

LiikelaitosSenaatti-
kiinteistöt
MetsähallitusYhteensä
    
Tuloutukset talousarvioon   
— takausmaksut 4,0-4,0
— korot6,4-6,4
— voiton tuloutukset85,094,9179,9
— lainojen takaisinmaksut21,0-21,0
Yhteensä116,494,9211,3
    
Erityistehtävien määrärahat-36,736,7