Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2018

9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeetPDF-versio

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 11,5 mrd. euroa 31.12.2016. Osakkeiden markkina-arvo 1.8.2017 oli 11,6 mrd. euroa.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2007—2017 (mrd. euroa)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.8.2017
                       
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 28,0 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 11,6
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 8,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 19,3 2,9 4,8 6,4 3,0 2,2 3,9 5,2 4,6 5,9 5,9