Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
            01.  (31.10.01, 02 ja 03) Liikenneviraston toimintamenot
            20.  (31.10.21, 22 ja 23) Perusväylänpito
            (34.) Valtionavustus länsimetron suunnitteluun
            41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
            50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
            76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
            (77.) Väyläverkon kehittäminen ja radioverkon rakentaminen
            78. Eräät väylähankkeet
            79. Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet
       20. Liikenteen turvallisuus ja valvonta
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
       (60.) Liiketoiminta
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. (31.10.01, 02 ja 03) Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 93 221 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin sekä

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Liikennevirasto kehittää toimintaansa erityisesti koko liikennejärjestelmän näkökulmasta parantamalla liikennemuotojen yhteistoimintaa ja tuottavuusedellytyksiä yhdistetyssä virastossa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Liikenneviraston perustaminen vuoden 2010 alusta siten, että Liikenneviraston toimintamenomomenttiin on yhdistetty osa aiemmista Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen toimintamenoista sekä Ratahallintokeskuksen toimintamenot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
    
Bruttomenot153 528151 08095 216
Bruttotulot3 1102 6451 995
Nettomenot150 418148 43593 221
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta20 070  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 443  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset (missä vähennystä 722 000 euroa, liittyen siirtoon momentille 32.01.02), palkkausjärjestelmän siirtymäkausien tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen68
VaEL-maksun muutokset 2005—2010239
Siirto momentille 32.01.02 (-568 htv)-44 857
Siirto momentille 31.20.01-9 319
Siirto momentille 31.10.20-865
Tuottavuustoimet (-16 htv)-480
Yhteensä-55 214

Momentin nimike on muutettu.


2010 talousarvio93 221 000
2009 talousarvio148 435 000
2008 tilinpäätös146 791 000