Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       80. Konst och kultur
            56. Extra statsunderstöd till stiftelsen Pietari-säätiö för tryggandet av verksamheten för Finlands institut i S:t Petersburg och finska skolan i S:t Petersburg
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

56. Extra statsunderstöd till stiftelsen Pietari-säätiö för tryggandet av verksamheten för Finlands institut i S:t Petersburg och finska skolan i S:t Petersburg (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 375 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd till stiftelsen Pietari-säätiö.

Förklaring: Den finländska stiftelsen Pietari-säätiö, som driver Finlands institut i S:t Petersburg, har ekonomiska problem. Utan extra understöd riskerar verksamheten för Finlands institut i S:t Petersburg och finska skolan i S:t Petersburg att avbrytas. Genom understödet vill man säkerställa att verksamheten för Finlands institut i S:t Petersburg och finska skolan i S:t Petersburg kan fortsätta utan avbrott i en situation där man utreder förutsättningarna för en fortsatt verksamhet. Målet är att stiftelsen Pietari-säätiö ska använda 170 000 euro av understödet till att år 2016 amortera på det lån som den tagit av finska skolan i S:t Petersburg.


2016 I tilläggsb.375 000