Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       07. Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset
       80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet
            20. Kehittämis- ja koulutustoiminta
       81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
          82. Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille
       84. Kansainväliset rahoitusosuudet
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteetPDF-versio

20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 608 000 euroa valtioneuvoston 26.5.2000 tekemässä periaatepäätöksessä tarkoitettuihin hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää yhteistoimintaa ja yhteisiä ratkaisuja sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden kehittämisessä, julkisten hankintojen sähköistämisessä ja julkisen sektorin tuottaman tiedon sähköisessä jakelussa. Määrärahaa saa käyttää enintään 336 376 euroa ohjelmistolisenssien hankintaan.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Talousarvioesityksessä on momentin määrärahasta siirretty valtiovarainministeriöön vuoden 2002 alusta perustettavan valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenoihin 410 000 euroa, koska osa tulevaisuushankkeista siirtyy toteuttavaksi uudessa tietohallintoyksikössä.


2002 talousarvio3 696 000
2001 talousarvio4 204 698
2000 tilinpäätös2 186 443