Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 27 671 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maatalousmuseosäätiön näyttelyhalli 147
Vuokrien indeksikorotus 267
Yhteensä 414

2018 talousarvio 27 671 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 27 257 000
2016 tilinpäätös 24 548 984