Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 449 326 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen, opintorahan huoltajakorotusten ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 272 981 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 148 000 000
Huoltajakorotukset 10 000 000
Asumislisä 18 345 000
Yhteensä 449 326 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumislisä Ahvenanmaalla asuville ja opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille 245
Huoltajakorotus 1.1.2018 alkaen 10 000
Opintotuen rakenteellinen muutos (L 1243/2013) -22 800
Opintotukiuudistus (L 4/2017) -53 500
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen (L 1533/2016 ja L 4/2017 ) -135 000
Tarvearvion muutos -5 500
Yhteensä -206 555

2018 talousarvio 449 326 000
2017 talousarvio 655 881 000
2016 tilinpäätös 767 736 706