Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 648 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.

Tunnuslukuja 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm)/v 4 786 3 465 4 500 4 500
Tilausten määrä (kpl)/v 90 841 102 191 105 000 115 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,4 3,62 3,5 3,5
Henkilötyövuodet 22,1 18,6 19 19

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 1 749 1 685 1 652
Bruttotulot 3 4 4
Nettomenot 1 746 1 681 1 648
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 51    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 38    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Palkkaliukumasäästö -6
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -10
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työajan pidentäminen (Kiky) -1
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
Vuokrien indeksikorotus 2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -1
Tasomuutos -2
Yhteensä -33

2018 talousarvio 1 648 000
2017 talousarvio 1 681 000
2016 tilinpäätös 1 733 000