Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 113 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus asiantuntija- ja palveluorganisaationa lisää toiminnallaan tietoa kotimaisista kielistä ja edistää suomen ja ruotsin kielen säilymistä ja kehittämistä tuottaen palveluja, kuten neuvontaa, kielenhuoltoa ja sanakirjoja. Keskus koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa, ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota osana tutkimuksen infrastruktuureja. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotoutumiselle laatimalla suomi-somali sanakirjan ja suomi-kurdin kielet -sanakirjoja.

Tunnuslukuja 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
         
Julkaisujen määrä (sivua) 4 203 4 998 3 000 3 500
Kielineuvonta (vastauksia), kpl 6 698 6 758 5 500 6 000
Sähköiset aineistot1) 70 500 119 822 185 000 190 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,25 3,51 3,4 3,4
Henkilötyövuodet 76,7 78,9 77 77

1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 2 035 1 645 1 563
Bruttotulot 583 500 450
Nettomenot 1 452 1 145 1 113
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 277    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 085    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1209/2016).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 1
Palkkaliukumasäästö -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -6
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
Vuokrien indeksikorotus 1
Tasomuutos -1
Yhteensä -32

2018 talousarvio 1 113 000
2017 talousarvio 1 145 000
2016 tilinpäätös 1 260 000