Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag

Talousarvioesitys 2018

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om Salla nationalpark (RP 104/2021 rd).

Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av en överföring från moment 35.01.01 och 1 000 000 euro av en överföring från moment 35.10.21 för byggande av Salla nationalpark.


2021 IV tilläggsb. 3 000 000
2021 budget 67 942 000
2020 bokslut 71 462 000
2019 bokslut 36 347 000