Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       05. Valtiokonttori
            31. Verohyvitys
       40. Tullilaitos

Talousarvioesitys 2018

39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 825 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 529 000 euroa Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2007 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän lisääntymisestä. Lisäyksenä on huomioitu myös 3 296 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2006 lisäennakosta johtuen.


2007 II lisätalousarvio 6 825 000
2007 I lisätalousarvio 1 215 000
2007 talousarvio 182 327 000
2006 tilinpäätös 181 723 061
2005 tilinpäätös 181 797 319

31. Verohyvitys(arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 14 100 000 euroa.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 prosenttia vastaavasta verosta koko maassa (verohyvitys). Ahvenanmaan valtuuskunta on vahvistanut verovuoden 2005 verohyvityksen 35 060 129 euroksi.


2007 II lisätalousarvio 14 100 000
2007 talousarvio 21 000 000
2006 tilinpäätös 20 508 069
2005 tilinpäätös 20 997 666