Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 180 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtäviin valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Lisäksi määrärahaa käytetään uudistuksen muutostukeen varmistamaan uudistuksen toimeenpano maakunnissa.

Määrärahaa käytetään myös maakuntien tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, maakuntien ICT-palvelukeskuksen valmisteluun ja yhteisiin investointeihin, kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteisiin ja valtakunnalliseen toimeenpanoon.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Periaatepäätöksessä linjataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät sekä periaatteet maakuntien tietojärjestelmäinvestointien rahoituksesta. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksen linjaukset otetaan huomioon maakuntauudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten rahoitus ja maakuntavaltuustojen toimikauden rahoitus 40 000
Kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteet 2 500
Lomituspalveluihin liittyvät tietojärjestelmämuutokset 225
Maakuntien ja soten ICT-kehittäminen, ICT-palvelukeskuksen ja maakuntien tietohallinnon valmistelu, alueelliset tukitoimet sekä yhteiset investoinnit 130 000
Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu 1 000
Muutosvalmennus STM ja VM 900
Sote-koordinaattorit maakuntiin 1 350
Sote-tietopohjan laajentaminen 900
Uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtävät STM 500
Valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus VM 500
Valtakunnallinen ohjaus ja yhteiset tukitoimet - ICT 2 300
Valtakunnallisen muutostuen toimintamääräraha STM 135
Valtionavustus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 220
Vuoden 2017 rahoitus -31 300
Yhteensä 149 230

2018 talousarvio 180 530 000
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000