Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       01. Undervisningsministeriet
       08. Internationellt samarbete
       10. Undervisning och forskning vid universitet
       40. Allmänbildande utbildning
       70. Studiestöd
       90. Konst och kultur
            22. Statens konstmuseums omkostnader
            51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
            53. Statsunderstöd för lokalkostnader
            54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2018

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 232 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 132 000 euro av indexhöjningar i fastigheternas hyror och 100 000 euro av att energikostnaderna är högre än beräknat.


2004 III tilläggsb.232 000
2004 budget16 445 000
2003 bokslut16 562 000
2002 bokslut15 641 000