Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 548 546 550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) - 800 800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 97 97
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 95 96
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 243 260 285
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 1,0 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 75 70 69
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 95 98 100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 114 100 100
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 90 92 93
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 739 750 750
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 56 935 56 138 54 514
Bruttotulot 10 023 9 000 8 500
Nettomenot 46 912 47 138 46 014
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 705    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 972    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 342 7 500 7 100
— muut tuotot 219 - -
Tuotot yhteensä 8 561 7 500 7 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 488 7 500 7 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 073 - -
Kustannusvastaavuus, % 114 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -50
Pakolliset EU-hankkeet -321
Siirto momentilta 28.01.01 50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -14
Palkkaliukumasäästö -70
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -25
Toimintamenojen tuottavuussäästö -244
Toimintamenosäästö (HO 2015) -428
Työajan pidentäminen (Kiky) -46
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -61
Vuokrien indeksikorotus 15
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -15
Tasomuutos 108
Yhteensä -1 124

2018 talousarvio 46 014 000
2017 talousarvio 47 138 000
2016 tilinpäätös 50 179 000