Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
esitys
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valtti (käyttäjiä) 1 977 18 500 40 000
Mobiilipalvelu (käyttäjiä) 171 15 000 30 000
Avain IDM (käyttäjiä) 924 15 000 25 000
Julkaisualusta YJA (käyttäjiä) 11 20 35
Alasajetut konesalit (kpl) 14 35 50
Palveluväylän liityntäpalvelin -palvelu (asiakkaita) 5 60 90
Tyytyväisyys Valtorin toimintaan (1—5) 3,3 3,5 3,7
Kumulatiivinen kustannussäästö (milj. euroa) 37,7 42 47
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 953 1 030 1 060
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 8 7
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 3,2 3,4 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 248 825 269 246 289 374
Bruttotulot 247 425 266 249 286 374
Nettomenot 1 400 3 000 3 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 400    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 247 425 266 246 286 374
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 248 825 269 246 289 374
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 400 -3 000 -3 000
Kustannusvastaavuus, % 99 99 99

2018 talousarvio 3 000 000
2017 talousarvio 3 000 000
2016 tilinpäätös 3 000 000