Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 214 168 1 150 000 1 120 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 627 209 630 000 630 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 135 775 1 120 000 1 100 000
Asiakastyytyväisyys 3,9 3,9 3,9
Toiminnallinen tehokkuus      
Ostolaskut, kpl/htv 14 428 15 500 19 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 29 301 30 000 31 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 6 846 8 000 8 800
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2016=100) 100,00 113,50 120,13
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 647 639 593
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,8 < 10 9,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,42 3,45 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 55 567 56 109 51 530
Bruttotulot 55 856 54 109 49 530
Nettomenot -289 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 55 856 54 109 49 530
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 55 567 56 109 51 530
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -289 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 100 96 96

2018 talousarvio 2 000 000
2017 talousarvio 2 000 000
2016 tilinpäätös -289 139