Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 721 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Velanhallinnan tulos > 0 > 0 > 0
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %   > 92 > 93
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin 0,0312 0,025 0,023
Toiminnallinen tehokkuus      
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 80 > 90 > 90
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 8,5 8,0 8,0
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv 23 18 18
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % 37 35 60
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 302 278 274
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,6 3,6
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,0 8,0 8,0
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) 3,3 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 49 907 30 751 30 325
Bruttotulot 21 692 7 914 5 604
Nettomenot 28 215 22 837 24 721
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 648    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 049    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 344 5 594 5 560
— muut tuotot 16 009 2 320 33
Tuotot yhteensä 21 353 7 914 5 593
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 16 643 4 005 2 125
— osuus yhteiskustannuksista 10 224 3 871 3 533
Kustannukset yhteensä 26 867 7 876 5 658
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 514 38 -65
Kustannusvastaavuus, % 79 100 99

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sotilastapaturmajärjestelmän muutokset -350
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen 1 080
Uusien tehtävien rahoitus 1 500
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentilta 28.10.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -68
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -27
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 25
Palkkaliukumasäästö -24
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 6
Toimintamenojen tuottavuussäästö -120
Toimintamenosäästö (HO 2015) -321
Työajan pidentäminen (Kiky) 5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -18
Vuokrien indeksikorotus 4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -8
Yhteensä 1 884

2018 talousarvio 24 721 000
2017 talousarvio 22 837 000
2016 tilinpäätös 28 616 000