Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 085 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspoliittinen vaikuttaminen 2 208 2 282 1 826
Puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen 3 020 3 123 2 492
Puolustuskyvyn käyttö 585 601 495
Ohjaustoiminnot 9 593 4 386 4 860
Tukitoiminnot   4 928 5 333
Yhteensä 15 406 15 320 15 006
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet toimintoalueittain      
Puolustuspoliittinen vaikuttaminen 18 27 14
Puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen 31 19 23
Puolustuskyvyn käyttö 7 5 5
Ohjaustoiminnot 76 41 45
Tukitoiminnot   41 49
Yhteensä 132 133 136

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2016 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille. Eri vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia ydintoimintojen päivityksestä johtuen.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,88 3,8 3,8
— naiset 3,61    
— miehet 4,11    

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 15 561 14 756 14 131
Bruttotulot 155 46 46
Nettomenot 15 406 14 710 14 085
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 065    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 859    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 26
TUVE-menot (siirto momentille 27.10.01) -400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -4
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -98
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -17
Yhteensä -625

2018 talousarvio 14 085 000
2017 talousarvio 14 710 000
2016 tilinpäätös 15 200 000