Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Presidentinvaali v. 2018, valmistelu- ja kehittämismenot 23 810
Eduskuntavaalit v. 2019, valmistelumenot v. 2018 300
Maakuntavaalit v. 2018, varautuminen 15 900
Kehittämishankkeet (kirjeäänestys) 310
Vaalitietojärjestelmän menot 3 985
Saamelaiskäräjävaalit v. 2019, valmistelumenot v. 2018 200
Omakustannusperiaate, Senaatin vuokrat 3
Muut vaalimenot 602
Yhteensä 45 110

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kehittämishankkeet (kirjeäänestys) 310
Vaalien toimittaminen ja vaalitietojärjestelmä 36 335
Vaalivarmuusvarastointi 12
Yhteensä 36 657

2018 talousarvio 45 110 000
2017 talousarvio 8 453 000
2016 tilinpäätös 2 777 583