Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet
       91. Ungdomsarbete

Talousarvioesitys 2018

30. Utvecklande av skolelevernas hobbyverksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som hänför sig till utvecklande och ordnande av avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga.

Förklaring:Med anslaget stöds hobbyverksamhet för barn och unga genom att avgiftsfri hobbyverksamhet kopplas samman med skoldagen. Avsikten är att en pilot av modellen ska genomföras i Finland under hösten 2020.


2020 IV tilläggsb. 10 000 000