Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 19 631 20 846 20 468
Bruttotulot 329 400 400
Nettomenot 19 302 20 446 20 068
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 356    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 482    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 14 6
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 29 12
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 54 23
EU- ja kansainväliset asiat 12 5
Ministeriön muut erityistehtävät 31 13
Ministeriön sisäinen hallinto 50 21
Palkallinen poissaolo 48 20
Yhteensä 238 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lainvalmistelun voimavarojen vahvistaminen 160
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 32
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) -9
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -36
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -22
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -9
Palkkaliukumasäästö -34
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -13
Toimintamenojen tuottavuussäästö -129
Toimintamenosäästö (HO 2015) -260
Työajan pidentäminen (Kiky) -23
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -30
Yhteensä -378

2018 talousarvio 20 068 000
2017 I lisätalousarvio -89 000
2017 talousarvio 20 446 000
2016 tilinpäätös 21 428 000