Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 130 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 1 000 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen NDF:n osuudesta. NDF:ltä saatavilla tuloilla katetaan NDF:n osuus ao. yhteistoimintahankkeesta. Tuloista 1 630 000 euroa aiheutuu ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeen DFIDin osuudesta. DFIDiltä saatavilla tuloilla katetaan DFIDin osuus ao. yhteishankkeesta. NDF:ltä ja DFIDiltä saatavia tuloja vastaavat menot on budjetoitu momentille 24.30.66.

Täydentävän esityksen (HE 241/2009 vp) selvitysosa:Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 3 130 000 euroon nähden aiheutuu ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen NDF:n osuudesta. NDF:ltä saatavilla tuloilla katetaan NDF:n osuus ao. yhteistoimintahankkeesta, jonka menot on budjetoitu momentille 24.30.66.


2010 talousarvio 4 130 000
2009 II lisätalousarvio 596 000
2009 I lisätalousarvio 1 922 000
2009 talousarvio 1 500 000
2008 tilinpäätös 3 463 275