Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 247 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 635 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 680 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 1 932 000
Yhteensä 21 247 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenomuutos kansanedustajien palkkioissa -273
Toimintamenosäästö kansanedustajien kotimaan matkakuluissa -119
Yhteensä -392

2018 talousarvio 21 247 000
2017 talousarvio 21 639 000
2016 tilinpäätös 21 157 527