Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 15821 63921 247-392-2
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 15821 63921 247-392-2
10.Eduskunnan kanslia108 798128 54274 207-54 335-42
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)51 92254 03453 394-640-1
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)4 5196 8932 482-4 411-64
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)15 16815 5006 800-8 700-56
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)2 7992 7903 53174127
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)2 3905 3254 000-1 325-25
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)32 00044 0004 000-40 000-91
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 8116 2016 061-140-2
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 8116 2016 061-140-2
30.Ulkopoliittinen instituutti3 6243 6083 618100
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 4133 3983 3980
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)211210220105
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto16 07715 91515 527-388-2
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 46015 32514 937-388-3
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6175905900
90.Eduskunnan muut menot4 0824 0834 0830
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0824 0834 0830
Yhteensä159 551179 988124 743-55 245-31