Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 478 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisellä asumistuella korvattavan asumismenon enimmäisasumismenojen sitomisesta elinkustannusindeksiin ja jäädyttämisestä sekä osa-asunnon normin käyttöönotosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ahvenanmaalla opiskelevat säilyvät asumislisän piirissä -250
Asumismenon sitominen elinkustannusindeksiin -12 000
Asumistukiuudistuksen (2015) kustannusvaikutusten tarkennus 20 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 2018 -12 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 5 %:lla -21 600
Indeksisidonnaisten menojen säästön tarkennus -7 400
Kertaluontoinen eläketuki pitkään työttömänä olleille -3 700
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin 135 500
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin, lisäkustannus 31 500
Osa-asunnon normi 80 % enimmäisasumismenoista -4 000
Tarvearvion muutos 52 350
Tulojen suojaosan kustannusten tarkennus 40 000
Työttömyysturvan aktiivimalli 4 000
Yhteensä 222 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 1 478 800 000
2017 talousarvio 1 256 400 000
2016 tilinpäätös 1 075 310 000