Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 12 171 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ennen vuotta 2018 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja. Momentilla ei ole käytettävissä myöntämisvaltuutta uusien avustusten myöntämiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 2019 2020 2021 Yhteensä
vuodesta
2018 lähtien
           
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 12 171 5 178 1 678 678 19 705
Menot yhteensä 12 171 5 178 1 678 678 19 705

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aiemmin tehtyjen siirtojen loppuminen (mom. 32.60.41 ja 32.50.64) 500
Julkisen talouden välittömät sopeutustoimet (HO 2015) -4 707
Kertaluonteisen valtuuden lisäysten maksatusten vähentyminen -4 500
Maksatusaikataulujen muutokset 800
Yhteensä -7 907

2018 talousarvio 12 171 000
2017 talousarvio 20 078 000
2016 tilinpäätös 25 149 761