Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
         01. Tasavallan presidentti
         02. Tasavallan presidentin kanslia
              01.  (22.02.21) Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
              02.  (22.02.27) Eläkkeellä olevien presidenttien menot
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

01. (22.02.21) Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 743 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan tarpeeksi arvioidaan vuonna 2008 7 123 000 euroa. Kun määrärahatarpeesta rahoitetaan 380 000 euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, vuoden 2008 määrärahan tarve on 6 743 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys 210 000 euroa talousarvioesityksen 6 533 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2008 talousarvio6 743 000
2007 IV lisätalousarvio33 000
2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio6 913 000
2006 tilinpäätös8 770 000