Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Ajoneuvojen romutuspalkkio (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta. Romutuspalkkiona myönnettävään avustukseen osoitetaan 8 milj. euroa.

Ostaja saisi hyvityksen ostaessaan uuden vähä- tai nollapäästöisen auton. Valtion avustuksen lisäksi tarkoituksena olisi, että autoala osallistuisi vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen. Romutuspalkkio maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran ja vain luonnolliselle henkilölle. Hyvityksen kohteena olevista henkilöautoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta.

Tavoitteena on uudistaa henkilöautokantaa entistä vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi ja edistää vaihtoehtoisten teknologioiden eli muiden kuin fossiilisilla polttoaineilla toimivien henkilöautojen käyttöä sekä niitä tukevan jakeluinfrastruktuurin kehittymistä. Lisäksi pyritään lisäämään autojen teknisiä valmiuksia siirryttäessä asteittain kohti entistä automatisoidumpaa liikennejärjestelmää.

Romutuspalkkiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.


2018 talousarvio 8 000 000