Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 172 200 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi rikoslain sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta.


2018 talousarvio 172 200 000
2017 I lisätalousarvio -36 750 000
2017 talousarvio 193 000 000
2016 tilinpäätös 112 200 430