Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

44. Kalastonhoitomaksut PDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 10 100 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain (379/2015) muuttamisesta. Muutoksella kalastonhoitomaksuja korotetaan siten, että vuosilupa nousee 39 eurosta 45 euroon, viikkolupa 12 eurosta 15 euroon ja vuorokausilupa 5 eurosta 6 euroon.

Kalastonhoitomaksujen maksusuoritusten määrän arvioidaan vuonna 2018 säilyvän nykyisellä tasolla. Kun kalenterivuotta koskevia maksuja arvioidaan suoritettavan 210 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 35 000 kpl ja vuorokausimaksuja 22 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 10 100 000 euroa.


2018 talousarvio 10 100 000
2017 talousarvio 8 700 000
2016 tilinpäätös 8 704 570