Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 536 733 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 536 833 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 100 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 536 733 000 euroa. Tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n koulujakelujärjestelmän käyttöönotto momenteilla 30.20.41 ja 30.20.46 sekä tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen kasvu. Vuodelle 2018 ei ole tiedossa, onko EU myöntämässä jäsenmaille kriisitukia. Vuonna 2017 EU-kriisitukia varten varattiin 10 milj. euroa momentille 30.20.41.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 525,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,130 30.20.41
— koulujakelujärjestelmä 4,930 30.20.41
— yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
EU:n koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteet 0,500 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 2,800 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 536,733  
Maatalouden interventiorahastoon 0,100 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 536,833  

2018 talousarvio 536 733 000
2017 talousarvio 544 503 000
2016 tilinpäätös 537 737 945