Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              70. Opintotukitoiminnan tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 564 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 537 200 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 27 300 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.80.96, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2018 talousarvio 564 500 000
2017 I lisätalousarvio 6 000 000
2017 talousarvio 545 686 000
2016 tilinpäätös 543 044 183