Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              05. Virvoitusjuomavero
              07. Energiaverot
              08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 042 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 49,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 223,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 34 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 41,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 33,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 135,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Lisäksi voimassa olevan lain mukaan veroa on korotettu puolivuosittain vuoden 2016 alusta lähtien ja viimeisin veronkorotus tuli voimaan 1.7.2017. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 18 % vuodesta 2008 vuoteen 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tupakkaverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti tupakkaveroa on määrä korottaa asteittain ja esitys koskisi vuosina 2018 ja 2019 toteutettavia veronkorotuksia. Korotukset toteutettaisiin puolivuosittain vuoden 2018 alusta. Sikareiden verorakenne muutettaisiin samalla muiden tupakkatuotteiden veroa vastaavaksi, mikä korottaisi erityisesti savukkeiden kaltaisten pikkusikareiden tupakkaveroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Savukkeet890876915
Muut tupakkatuotteet85122127
Yhteensä9759981 042

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2018 talousarvio1 042 000 000
2017 talousarvio998 000 000
2016 tilinpäätös974 899 332