Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              24. Tiehallinnon tulot
              30. Merenkulkulaitoksen tulot
              40. Radanpidon tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

24. Tiehallinnon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat takaisin perittäviä maanlunastuskorvauksia ja muita sekalaisia tuloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta.


2005 talousarvio 1 000 000
2004 talousarvio 1 000 000
2003 tilinpäätös 2 897 670

30. Merenkulkulaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymä on muulla kuin toimintamenomomentin määrärahalla hankitun irtaimen omaisuuden myyntituottoa.


2005 talousarvio 17 000
2004 talousarvio 17 000
2003 tilinpäätös 1 261 409

40. Radanpidon tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat muun muassa radanpidon kiinteistöjen myyntituloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta.


2005 talousarvio 2 000 000
2004 talousarvio 336 000
2003 tilinpäätös 5 661 247

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 31 107 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin 31.24.78 selvitysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon sisältyy Hakamäentie, Helsinki -hankkeen rakentamisesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin rahoitusosuus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 557 000 euroa. Lisäksi momentin 31.99.78 selvitysosan perusteluihin viitaten tuloarvioon sisältyy Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamisesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin rahoitusosuus, jonka arvioidaan olevan vuonna 2005 noin 30,5 milj. euroa. Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.


2005 talousarvio 31 107 000
2004 lisätalousarvio 318 000
2004 talousarvio 31 150 000
2003 tilinpäätös 5 307 974