Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 396 990 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på 396 990 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 2 645 367 000 euro år 2020. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 2 595 367 000 euro år 2020.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 2 645
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 2 595

2020 I tilläggsb. 396 990 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063
2018 bokslut -985 765 656