Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       08. Kansainvälinen yhteistyö
            22. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
            25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö
            50. Eräät avustukset
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
       20. Ammattikorkeakouluopetus
       40. Yleissivistävä koulutus
       60. Ammatillinen koulutus
       69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
       70. Opintotuki
          Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
       88. Tiede
          Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 445 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavasti:
  
Unescon jäsenmaksu1 865 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön29 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta6 000
Suomen maksuosuus WIPOlle/Bernin unionille83 000
Suomen maksuosuus ICCROMille20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta
aiheutuva meno
22 000
OECD/CERI jäsenmaksu19 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon263 000
Suomen maksuosuus Audiovisuaalisen Eurekan kustannuksista17 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle20 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle36 000
Suomen maksuosuus WADAlle65 000
Yhteensä2 445 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 65 000 euroa Suomen maksuosuutena WADAlle (World Anti-Doping Agency).


2003 talousarvio2 445 000
2002 talousarvio2 496 000
2001 tilinpäätös2 250 178