Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
              08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaIII lisätalousarvio, muutos +/-Muutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot7 430 000-7 430 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000-260 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)5 275 000-5 275 000
05.Yhteiset menot4 290 000+500 0004 790 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot790 000-790 000
07.YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan260 000-260 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan22 121 000-22 121 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin10 898 000-500 00010 398 000
10.Atalanta-operaation menot6 758 000-6 758 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot250 000-250 000
Yhteensä58 332 000-58 332 000

Selvitysosa: NRF-toimintaan (Nato Response Forces Pool) valmistautumisen johdosta momentin käyttösuunnitelmakohdalle 05. kohdennetaan vuonna 2011 kertaluonteinen 500 000 euron erä. Määräraha käytetään Suomen kriisinhallinnan joukkorekisterin joukkojen kriisinhallintakoulutukseen, evaluointiin ja siihen liittyvään harjoitustoimintaan osallistumisen harjoittelukustannukset mukaan lukien. Määrärahatarve katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2011 III lisätalousarvio
2011 talousarvio58 332 000
2010 tilinpäätös47 921 060
2009 tilinpäätös52 412 051