Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

88. SenatfastigheterPDF-versio

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 290 miljoner euro år 2019.

4. Fullmakter
  • — Senatfastigheter får rätt att till YIT Byggnads Ab, för det eller de bolag som är under bildning, till det eller de bolag som hör till samma koncern som YIT Byggnads Ab, eller till några av de ovannämnda tillsammans med de ovannämnda överlåta ett outbrutet område på cirka 6 367 m2 av fastighet 91-432-1-23, och ett outbrutet område på cirka 5 m2 av fastighet 91-410-1-4 i Helsingfors stad i stadsdelen Böle för en köpesumma på 24 772 111 euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer
  • — Senatfastigheter får rätt att i det dotterbolag som Senatfastigheter äger i sin helhet teckna aktier i en eller flera rater genom att betala teckningspriset eller ökningen av aktiekapitalet helt eller delvis med apportegendom. Denna utgörs av fastighetsförmögenhet på statens stationsområden och eventuell övrig förmögenhet i direkt anslutning till fastighetsförmögenheten, till ett verkligt värde på sammanlagt högst 100 miljoner euro och på de villkor som Senatfastigheter närmare har godkänt och beslutat om
  • — Om VR-Group Ab eller en sammanslutning som hör till dess koncern till staten överlåter en sammanslutnings eller dess dottersammanslutnings fastighetsförmögenhet i ett stationsområde eller rättigheter i anslutning till det, kan nämnda förmögenhet överlåtas i Senatfastigheters besittning till ett värde av högst 50 miljoner euro. Förmögenheten antecknas som Senatfastigheters skuldkapital till lånevillkor.

Förklaring:Stycket i punkt 2. Investeringar i beslutsdelen ersätter den första meningen i det första stycket i punkt 2. Investeringar i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Punkt 4. Fullmakter i beslutsdelen fogas som punkt 4. Fullmakter till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut