Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 162 576 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
— työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,0 - > 4,0
— työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,0 - > 4,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 659 2 757 2 713
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla 2 320 2 507 2 463
— henkilötyövuodet muilla momenteilla 339 250 250
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 > 3,4 > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
       
Bruttomenot 154 767 173 531 162 976
Bruttotulot 617 400 400
Nettomenot 154 150 173 131 162 576
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 828    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 415    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Nuorisotyöttömyys: Psykososiaalisen tuen palvelupaketti (siirto momentilta 32.30.51) 3 000
Ohjaamotoiminnan vakinaistaminen 5 000
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -150
Tuottavuushankkeet (siirto momentilta 32.01.21) 200
Työllisyys- ja kilpailukyky: TE-palvelujen digitalisaatio -10 000
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) -7 000
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -135
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -119
Toimintamenojen tuottavuussäästö -723
Toimintamenosäästö (HO 2015) -220
Työajan pidentäminen (Kiky) -203
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -202
Vuokrien indeksikorotus 48
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -51
Yhteensä -10 555

2018 talousarvio 162 576 000
2017 talousarvio 173 131 000
2016 tilinpäätös 164 737 000