Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
              (44.) Tapahtumatakuu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Business Finland Venture Capital Oy:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen. Yhtiö voi valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa rahastosijoituksissaan suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat.

Selvitysosa:Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat alkaviin kasvuhakuisiin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on monipuolinen alkavien yrityksien pääomasijoitusmarkkina ja yksityisten sijoittajien pitkäjänteinen osallistuminen alkavien yrityksien sijoitustoimintaan.

Tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Uudet rahastosijoitukset (kpl) - 1—3 1—3
Business Finland Venture Capital Oy:n rahastosijoituskohteiden vuosittainen pääomanlisäys, milj. euroa 7 45 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vähentynyt pääoman tarve (siirto momentilta 32.20.83) 600
Yhteensä 600

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 20 000 000
2022 II lisätalousarvio 30 000 000
2022 talousarvio 19 400 000
2021 tilinpäätös 19 100 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 110 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Business Finland Venture Capital Oy:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 90 000 000 euroa teollisuus- ja elinkeinopoliittisiin valtiontukea sisältäviin suoriin pääomasijoituksiin. Yhtiö voi EU:n valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa suorissa sijoituksissa suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 90 000 000 euroa talousarvioesityksen 20 000 000 euroon nähden aiheutuu uudesta EU:n valtiontukea sisältävästä teollisuus- ja elinkeinopoliittisesta suorasijoitusinstrumentista.

Business Finland Venture Capital Oy tekee sijoituksia pääomarahastoihin, jotka sijoittavat alkaviin kasvuhakuisiin ja kansainvälistyviin yrityksiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on monipuolinen alkavien yrityksien pääomasijoitusmarkkina ja yksityisten sijoittajien pitkäjänteinen osallistuminen alkavien yrityksien sijoitustoimintaan.

Lisäksi koronapandemian jälkeisessä ja muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa on tarve uudelle EU:n valtiontukisääntöjen mukaiselle tukea sisältävälle teollisuus- ja elinkeinopoliittiselle suorasijoitusinstrumentille. Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamana erityisin painavin perustein yksittäisiä valtiontukea sisältäviä oman pääoman ehtoisia sijoituksia koskevia toimeksiantoja suomalaisten yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Sijoitus voidaan toteuttaa vasta Euroopan komission hyväksyttyä päätöksen. Suorasijoitusinstrumenttiin varattu määräraha on tarkoitus palauttaa takaisin valtiolle, kun Business Finland Venture Capital Oy on irtautunut sijoituksista. Palautettavan määrärahan suuruus riippuu sijoituksia vastaavan palautuvan pääoman määrästä ja tuotoista.


2023 talousarvio 110 000 000
2022 II lisätalousarvio 30 000 000
2022 talousarvio 19 400 000
2021 tilinpäätös 19 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 110 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Business Finland Venture Capital Oy:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 90 000 000 euroa teollisuus- ja elinkeinopoliittisiin valtiontukea sisältäviin suoriin pääomasijoituksiin. Yhtiö voi EU:n valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa suorissa sijoituksissa suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat.