Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
            98. Inkomster från EU
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2018

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Inkomster från EU

Under momentet dras det av 2 370 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att tidsplanen för förskottsbetalningarna från EU preciserats.


2018 I tilläggsb.-2 370 000
2018 budget34 114 000
2017 bokslut18 536 338
2016 bokslut43 634 598