Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet

Talousarvioesitys 2018

21. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor(förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras enligt följande:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
    Ursprunglig dispositionsplan II tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan
           
01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper 2 838 000 - +600 000 3 438 000
02. Utgifter för AMIS II-operationen i Sudan 105 000 -105 000 - -
03. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 212 000 - - 212 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-operationen) 25 020 000 - -500 000 24 520 000
05. Gemensamma utgifter 2 775 000 - - 2 775 000
06. Utgifter för krishanteringsstyrkan i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-operationen) 4 152 000 - -80 000 4 072 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 213 000 - - 213 000
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 9 724 000 - - 9 724 000
09. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten 9 276 000 +105 000 +105 000 9 486 000
11. Utgifter för Finlands krishanteringsoperation i Libanon (UNIFIL-operationen)  42 000 - -25 000 17 000
13. Utgifter för EU:s krishanteringsstyrka i Tchad och Centralafrika 4 180 000 - -100 000 4 080 000
Sammanlagt 58 537 000 - - 58 537 000

Förklaring:De inbesparingar som fås under punkterna 04. och 13. i dispositionsplanen beror på preciserade uppgifter om personalantal (KFOR) och på en ändring i tidpunkten för när operationen i fråga ska inledas (EU:s krishanteringsstyrka i Tchad och Centralafrika). Det inbesparade anslaget förs över till punkt 01. i dispositionsplanen. De inbesparingar som fås under punkterna 06. och 11. i dispositionsplanen beror på preciserade uppgifter om personalantal i fråga om ALTHEA/EUFOR-operationen och på att UNIFIL-operationen avslutas. Det inbesparade anslaget förs över till punkt 09. i dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2008 III tilläggsb.
2008 II tilläggsb.
2008 budget 58 537 000
2007 bokslut 55 713 816
2006 bokslut 49 572 613