Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuetPDF-versio

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa myöntää Savonlinnan kaupungille valtion rahoitusosuutena enintään 170 000 euroa käytettäväksi matkalippujen hinnan alentamiseen Savonlinnan alueen välttämättömien lentoliikenneyhteyksien turvaamiseksi.

Selvitysosa:Säännöllinen reittiliikenne Savonlinnaan on loppumassa talvikautena 2002—2003 elleivät liikenteen matkustajamäärät ja lipputulot lisäänny. Savonlinnan ja Helsingin välisen lentoliikenteen kehittämisohjelma on kehittämiskokeilukokonaisuus, joka koostuu varsinaisista liikenteen kehittämiseen liittyvistä toimista ja matkalippujen hinnan alentamisesta. Projektiin osallistuvat Savonlinnan kaupunki, Ilmailulaitos sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Savonlinnan kaupungin osuus on 215 000 euroa sekä Ilmailulaitoksen osuus markkina- ja muihin selvityksiin 35 000 euroa. Alueen elinkeinoelämän kannalta lentoliikenteen jatkuvuus on ehdottoman välttämätöntä nopeiden yhteyksien takia. Junayhteydet Savonlinnaan ovat heikot ja myös linja-autoyhteydet esim. Helsinkiin hitaat. Lentoliikenteen loppuminen ja sen uudelleen aloittaminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia.

Valtion rahoitusosuudella osallistutaan lippujen hintojen alennuskokeiluun. Lippuja on tarkoitus alentaa noin 35 %. Matkustajamääriä pyritään lisäämään nykyisestä keskimäärin 17 matkustajasta vuoroa kohti 8—10 matkustajalla, jolloin toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Kokeiluajanjakso, jolta tuki suoritetaan ulottuu enintään vuoden 2003 maaliskuun loppuun. Liikenne- ja viestintäministeriön rahoitusosuus on enintään yhtä suuri kuin kaupungin vastaava osuus ja se on tarkoitus rahoittaa siirtämällä 170 000 euroa kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeista kyseessä olevaan tarkoitukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 mukaisen menettelyn käynnistämiseksi. Ministeriö asettaa myös työryhmän selvittämään lentoliikenteen tukikysymyksiä, minkä perusteella otetaan kantaa lentoliikenteen mahdollisesti tarvitsemaan jatkuvaan tukeen Suomessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2002 II lisätalousarvio
2002 talousarvio 79 880 000
2001 tilinpäätös 78 849 695
2000 tilinpäätös 79 394 120