Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
              31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
              33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 120 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen som i fråga om källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga uppdaterats på basis av uppgifterna om influtna belopp år 2014 samt av förhandsuppgifter om den slutliga beskattningen 2013. Ökningen av de belopp som influtit under början av året höjer beräkningen av statens intäkter från skatt på förvärvs- och kapitalinkomster med ca 80 miljoner euro. Av förhandsuppgifterna om beskattningen 2013 framgick det att skatten på kapitalinkomster var större än väntat, vilket höjer beräkningen av statens intäkter av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med ca 40 miljoner euro.


2014 II tilläggsb.120 000 000
2014 budget8 676 000 000
2013 bokslut7 847 885 671
2012 bokslut7 868 649 745