Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 102 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2018 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Hallitus antaa eduskunnalle virastoa koskevan esityksen keväällä 2018.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen -70
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset 210
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentilta 28.40.01) 1 610
Yhteensä 1 750

2018 talousarvio 2 102 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 352 000
2016 tilinpäätös 622 000