Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 14 937 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen nykyiset valvontatehtävät sekä rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta (1195/2014)) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 144,7 138 138
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,4 4,4 4,4
       
Työtyytyväisyysindeksi      
ParTy 2016 -indeksit:      
Henkilöstön hyvinvointi 3,5    
Työn perusedellytykset 3,5    
Työyhteisön toimivuus 3,4    
Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,3    
Naisten osuus henkilöstöstä, % 52,1 52,5 52,5

HTV-tavoite vuosina 2017—2018 yksiköittäin

  2017
tavoite
2018
tavoite
     
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus 58 58
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus 56 56
Johdon tuki 9 9
Hallintoyksikkö 15 15

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokramenojen alentuminen -388
Yhteensä -388

2018 talousarvio 14 937 000
2017 talousarvio 15 325 000
2016 tilinpäätös 15 460 000