Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan pieneminen johtuu Eduskuntatalon peruskorjauksen valmistumisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietojärjestelmien kehittämishankkeet suunnitelmien mukaisesti -1 325
Yhteensä -1 325

2018 talousarvio 4 000 000
2017 talousarvio 5 325 000
2016 tilinpäätös 2 390 000