Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 179 900 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2017 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 179,9 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on 94,9 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöjen osuus on 85 milj. euroa.


2018 talousarvio 179 900 000
2017 talousarvio 181 000 000
2016 tilinpäätös 236 569 037