Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
              01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
              02. Verotukseen liittyvät korkotulot
              04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
              10. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

Vuoden 2006 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT294 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut294 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä294 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT-114 028 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala1 660 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 660 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala-170 000 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä-170 000 000
29.Opetusministeriön hallinnonala10 000 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä10 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala76 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä76 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala8 736 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä1 680 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä7 056 000
32.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala35 500 000
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista35 500 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET743 100 000
01.Korkotulot25 200 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille, vähennystä-7 300 000
07.Korot talletuksista, lisäystä32 500 000
03.Osinkotulot683 900 000
01.Osinkotulot, lisäystä683 900 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta34 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä34 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-377 209 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat68 830 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä68 830 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-446 039 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-446 039 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

545 863 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 22euroa
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI30 000
01.Tasavallan presidentti30 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha), lisäystä30 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTO4 800 000
02.Valtioneuvoston kanslia4 700 000
21.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
22.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 500 000
99.Valtioneuvoston muut menot100 000
27.Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v)100 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 280 000
01.Ulkoasiainhallinto3 280 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 280 000
76.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 741 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset110 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä110 000
10.Tuomioistuinlaitos470 000
21.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000
22.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä463 000
30.Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu91 000
21.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä91 000
40.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta244 000
21.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä244 000
50.Rangaistusten täytäntöönpano3 500 000
21.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 500 000
60.Syyttäjälaitos326 000
21.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä326 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA7 926 000
01.Sisäasiainministeriö100 000
21.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä100 000
02.Ulkomaalaisvirasto87 000
21.Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä87 000
75.Poliisitoimi6 910 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä6 910 000
80.Pelastustoimi60 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä160 000
31.Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-100 000
90.Rajavartiolaitos769 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)269 000
98.Alueiden kehittäminen
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA17 455 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto16 005 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä17 005 000
21.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 000 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus1 450 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v)
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 450 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta
21.Rauhanturvaamistoiminnan kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä314 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-314 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA37 134 000
01.Valtiovarainministeriö2 000 000
21.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
18.Verohallinto1 750 000
21.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 750 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle5 074 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä4 464 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä610 000
40.Tullilaitos11 500 000
21.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 500 000
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet1 000 000
26.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v)
99.Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot15 810 000
43.Energiaverotuki maa- ja puutarhataloudelle (arviomääräraha)15 810 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 599 000
01.Opetusministeriö
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
08.Kansainvälinen yhteistyö50 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä50 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus2 100 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 100 000
69.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö1 239 000
50.Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä1 239 000
88.Tiede2 360 000
22.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä210 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä2 150 000
90.Taide ja kulttuuri4 170 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä4 170 000
98.Liikuntatoimi2 710 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä2 710 000
99.Nuorisotyö970 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä970 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA4 173 000
10.Maaseudun kehittäminen76 000
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha), lisäystä76 000
61.Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
20.Maatalous545 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä545 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu200 000
21.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
40.Kala-, riista- ja porotalous3 277 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha), lisäystä2 109 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 168 000
60.Metsätalous-734 000
21.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä275 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 009 000
90.Hallinto809 000
23.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-200 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä1 009 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA46 764 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö427 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä400 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä27 000
24.Tiehallinto4 569 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 680 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), lisäystä2 889 000
30.Merenkulkulaitos1 968 000
21.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 100 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)868 000
40.Ratahallintokeskus20 729 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 060 000
78.Eräät ratahankkeet (arviomääräraha), lisäystä13 669 000
41.Rautatievirasto300 000
21.Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä300 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet129 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä129 000
72.Viestinnän korvaukset ja avustukset440 000
43.Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä440 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot18 202 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä7 732 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä470 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA13 270 000
10.Hallinto520 000
98.Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)520 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka8 500 000
22.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 500 000
50.Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 000 000
30.Yrityspolitiikka2 200 000
60.Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha), lisäystä2 200 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha)
40.Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka50 000
21.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä33 000
26.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä17 000
60.Energiapolitiikka2 000 000
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)2 000 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-5 455 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö123 000
21.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä123 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
02.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus-58 000
21.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-58 000
06.Terveydenhuollon oikeusturvakeskus287 000
21.Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä287 000
07.Työterveyslaitos-86 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-86 000
08.Kansanterveyslaitos1 916 000
21.Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä876 000
26.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 040 000
09.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus-14 000
21.Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-14 000
12.Valtion koulukodit27 000
21.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
19.Eläkevakuutus1 250 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha), lisäystä1 250 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)
56.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)
59.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)
28.Muu toimeentuloturva-8 500 000
60.Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä-8 500 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto-400 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä600 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 000 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
58.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)
59.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA149 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha)
07.Pakolais- ja siirtolaisuusasiat149 000
21.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha), lisäystä149 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA2 063 000
10.Ympäristön suojelu2 000 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu-200 000
63.Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
76.Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-1 200 000
40.Alueelliset ympäristökeskukset200 000
21.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
50.Ympäristölupavirastot63 000
21.Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä63 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT50 000 000
01.Euromääräisenvelan korko50 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), lisäystä50 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN345 934 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta345 934 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)345 934 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

545 863 000