Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 110 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 35 695 46 000 46 000
— muut tuotot 27 110 110
Tuotot yhteensä 35 722 46 110 46 110
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 63 786 65 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 29 440 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 93 226 95 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -57 504 -48 890 -48 890
Kustannusvastaavuus, % 38 49 49

2018 talousarvio 46 110 000
2017 talousarvio 46 110 000
2016 tilinpäätös 35 721 538